Sastra

Astra Jingga : Ngalanggeng Jagad Galunggung Seri 1

MediaDesa.id – Astrajingga Alias Cepot, mangrupakeun putra angkat Sanghyang Ismaya (semar) anu di ciptakeun tina bayangna sorangan, jang maturan Semar anu diparentah Etaku Sanghyang Tunggal–ngabdi ka Trah Witaradya (Ksatria). Caritaan nana bubudakeun, ngan nyalimutan makna tersirat dina setiap kecapna.
Anjeuna mangrupakan budak kahiji dina tilu hasil pasangan Semar Badranaya jeung Sutiragen.
***
Dina hiji mangsa, Cepot jeung Dawala diparentah ku rama na Semar Badranaya jang nepi keun petuah mangrupa nasihat ka salah sahiji ksatria Madukara-Raden Jakatawang, kange siasat perang ngalawan Denawa Raja Buta Galunggung. Sateu acanna serangan nu di pimpin ku panglima Ajisaka jeung Gatot Kaca ngahasilkeun eleh nu telak, akibatna Gatot Kaca ngaleungit duka kamana, mangrebu-rebu pasukanna bencar jadi kelompok-kelompok leutik di bawah komando Ajisaka nu tos mulai teu boga daya.
***
“Naha ari sia, ngerakeun dewek!” Celetuk Cepot ka adi na si Gareng.
“Naon atuh, Aka. Apan Abdi mah nuturkeun naon nu ceuk Aka”. gugutrut Gareng teu ngarti kana amek lanceukna.
“Yeuh, kan cek dewek teh, mun rek menta ongkos jang balik ka Juragan Yudistira, kade ulah apaleun si badag tambuh; Juragan Bima, apan maneh teh apal adat na kitu patut”.
“Duh, salira, eta ka dunungan”, leret Dawala ka Cepot.
“Kumaha dewek we lah, gara-gara didinya dewek leumpang, sakuduna aing teh naek ojeg. Leuwih ongkosna bisa kana udud”.
“Eta nagara kergenting, masih inget kana udut”, temal Dawala bari ngagetok sirah lanceukna.
“Ehh.. didodet siah, campelak ka lanceuk”.
Eits!, sok!”. Dawala langsung ngaluarkeun kuda-kuda jurusna.

***
Suasana nagara Amarta keur genting, lantara pasukan Gatot Kaca jeung Ajisaka eleh di medan perang, kagentingan eta lain wae di wilayah Amarta, tapi oge di jero karajaan. Sebab, meunang kabar, pasukan Denawa keur ngarah ka Amarta.
“Jisim kaula salaku putra, tutunggangan tur kurungan adab lampah Dharmaraja dina raga. Ngahaturkeun sembah sungkem tandaning baktos, hormat sareng sumujud kasanggakeun ka dampal anjeun pun bapa”. Tutur
Raden Jakatawang ka bapa na Bima.
Bari ngaluarkeun suara nu ngagerem, Bima ngusapan sirah putrana nu keur sungkem dina dina sukuna.
“Hmm.. Ditampi ku kaula, hudang, Jang, hudang!”.
Nuhun bapak…”. Teu lila, Raden Jakatawang sujud deui dina suku ibuna Dewi Arimbi nu aya disamping Bima.
“Kasanggakeun ka Kanjeng Indung biang nu ngandung tunggul rahayu, nu janten sisimbulan Gusti, cukang sareng lawang panto pangbuka ngadegna tangtungan jatidiri wangunan jiwa sareng raraga kaula, sanggangeun sadaya-daya waruga abdi dina sembah baktos ka pun ema”.
“Di tampi Ucu-ditampi pisan”. Tutur Dewi Arimbi sabari ngusapkeun cai panonna.
“Oge teu hilap ka raja kaula nu salami ieu di ajenan, tutunggul ieu negara, nu diwakilkeun ka Kanjeng Kasepuhan Raden Raja Yudistira salaku pamimpin negeri Amarta sekaligus pun emang abdi”.
“Ditampi kasep, ditampi! Yap kadie, da kieu-kieu ge dewek teh mamang salira. Diluar kaula raja, di rorompok mah sami wae”. Temal Raja Yudistira ka alo na nu titadi diuk dina kursi karajaan.

Baca Juga :  Antara Takdir dan Kehendakmu (2)

“ Hatur nuhun, Sri Baduga Maharaja Sang Waruga Jagat, nu linggih di Amarta katelahna sarébu tempat sarébu jenengan, wasta Raja Amarta Pusaka nagara, ngahaturkeun rébu nuhun laksa keti kabingahan, disarengan ku sembah sungkem tandaning bakti, hormat, sumujudna abdi kaula waruga sareng nyawana. Bade uken komando ti salira salaku raja, yen pun lanceuk Gatot Kaca, teu acan kapenak dugika ayena. Abdi salaku ksatria Madukara nu siap melaan pati kangge nyalamatkeun ieu negeri, salirehna uken widi kasalaku puncuk pamimpin, yen maksad bade nyerang mulang ka raja Denawan Galunggung nu mangrupa wujud buta eta”.
Sabari nangtung dina singgasana, Raja Yudistira ngawaler kana tutur maksad Raden Jakatawang.
“Diwidian, da gening kieu jang kayaan nagara teh. Kaula salaku pamimpin, saleresna te tega ngaleupaskeun ka medan juang nu naruhkeun pati na, tapi mun teu kitu bakal loba rakyat nu sangsara di ieu nagara. Jung, siapkeun pasukan, omat jaga adab perang nu diwariskeun ku luluhur urang”.

“Para guru nu ngatik ngadidik élmu kasajatian, ngaping ngabimbing lalampahan diri, nu ngasuh ngabina nangtungan jatidiri, ngadegna wangunan kasajatian sareng nu ngararangkénanana, ngajarkeun yen pati teu aya hargaan bilamana teu daya kaula ngantep rakyat nu teu puguh dosa janten korban nu zholim. Dina perjuangen ieu, kaula siap ngorbankeun toh pati jiwa raga, moal mulang lamun teu menang, kajaba mulang sauukur ngaran”.
***
Dina jarak dua poe sanggeus Raden Jakatawang widi ka baginda Raja, nyebabkeun terbentukna pasukan gelombang ka dua nu kuat, di antara Raden Antareja salaku adi Jakatawang mawa sapuluh rebu pasukan, ditambah Arjuna jeng Astra Jingga ngabentuk pasukan khusus nu siap ngahantem pasukan Buta nu aya di wilayah wetan Galunggung.
Kabar pasukan nu luar bisa dugi ka Dewana, nyebabkeun raja Dewana ngumpulkeun pasukan jang ngahadang kakutaan Jakatawang. Buta di sagala juru Gunung, di kumpulkeun jang ngabentengan karajaan nana. Perang badag bakal kacipta, sebab nagara-nagara leutik pesisiran Amarta gabung nyumbangkeun pasukan, khususna nu di pimpin Abimanyu Raja kulon.
***
Bersambung….

Baca Juga :  Antara Takdir dan Kehendakmu (1)

(Usep R)

Tinggalkan Balasan

Cek juga

Close
error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close
%d blogger menyukai ini: